Stichting Opium voor het Volk

De activiteiten van Opium voor het Volk zijn ondergebracht bij Stichting Opium voor het Volk. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • René Brouwer (Voorzitter) onderzoekt klassieke filosofie en doceert rechtsfilosofie aan de Universiteit van Utrecht.
  • Arjen Levison (Penningmeester) is controller bij De Utrechtse Spelen
  • Tom Helmer (secretaris) was mede oprichter van Opium voor het Volk en is artistiek assistent programma & talentscouting bij theater de Toneelschuur in Haarlem.

De Zakelijke leiding wordt gevoerd door Theaterzaken Via Rudolphi in de persoon van Maarten van der Cammen.

De artistieke leiding wordt gevoerd door Willem de Vlam, die door het bestuur gemachtigd is om de stichting te vertegenwoordigen.

Stichting Opium voor het Volk is opgericht op 14 juni 2005 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34228430. De stichting is gevestigd in Amsterdam.

ANBI-status

Opium voor het Volk is door de belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Bevorderende Instelling'. Deze ANBI-status brengt met zich mee dat, onder voorwaarden, een schenking aan Opium voor het Volk aftrekbaar kan zijn van uw inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de ANBI-pagina.