Randprogramma bij de voorstelling 'Blind'

Foto-tentoonstelling RoXY
In de foyer van de nieuwe Anita hebben wij een kleine foto-expositie ingericht met foto's door Cleo Campert. Cleo was indertijd de huisfotograaf van de RoXY. Wij hebben haar gevraagd een selectie te maken uit de enorme hoeveelheid foto's, die ze in de jaren tachtig en negentig in de RoXY maakte.

Nagesprekken
Na afloop van de voorstelling interviewen wij enkele personen, wiens werk ons bij het maken van Blind heeft geïnspireerd, of waarvan we anderszins onder de indruk zijn. Deze interviews zullen worden opgenomen en later als installatie met de voorstelling meereizen.

zaterdag 10 juni Marjan Slob
 Marjan Slob is filosofe en publicist. Ze is al langere tijd verbonden aan het Rathenau Instituut, dat de overheid adviseert rond de maatschappelijke implicaties van technologische ontwikkelingen. Ze doceert bovendien filosofie aan meerdere academies. In haar artikel 'Het Poreuze Zelf' (Volkskrant, 4-9-2004) verkende ze de implicaties van een neurologisch onderzoek voor sociaal beleid. Dit onderzoek stelde vast, dat de aanwezigheid van anderen een voortdurende invloed heeft op de fysieke structuur van de hersenen.
woensdag 14 juni Menno Hurenkamp
Menno Hurenkamp is socioloog, publicist, columnist bij De Groene Amsterdammer en voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. In 2004 redigeerde hij samen met Jan Willem Duyvendak een bundel sociologische artikelen onder de titel 'Kiezen voor de Kudde', waarin werd aangetoond dat individualisering als sociaal-geografisch verschijnsel weliswaar realiteit is in Nederland, maar dat dit verschijnsel niet een grotere diversiteit tot gevolg heeft gehad in het soort keuzes dat individuen maken.
donderdag 22 juni Pieter Hilhorst
Pieter Hilhorst is politicoloog en columnist voor de Volkskrant en TM(voorheen de Theatermaker) In 2001 verscheen De Wraak van de Publieke Zaak, een kritische studie van de nieuwste modes in het openbaar bestuur en een pleidooi voor politiek als de kunst van het achteruitkijken. Daarnaast schreef hij toneelstukken (Hetze, Stemvee, Afstammelingen) en radiodrama.
vrijdag 23 juni Marije Meerman
Marije Meerman maakte de documentaire 'De Flexmens' die op zondag 22 januari 2006 werd uitgezonden bij Tegenlicht van de VPRO. Het onderwerp was globalisering, en de flexibele opstelling die deze ontwikkeling zou gaan vergen van de Europese werknemer. Wat opviel was dat de toenemende dwang je als werknemer flexibel en dynamisch op te stellen als iets onvermijdelijks gepresenteerd wordt.
woensdag 28 juni Wouter Hillaert
Wouter Hillaert is een jonge getalenteerde en bevlogen Vlaamse theatercriticus. Hij schrijft recensies voor 'de Morgen' en uitgebreide kritieken voor het Vlaamse blad voor kunstkritiek 'Rekto Verso'. Hij pluist theatervoorstellingen ongewoon zorgvuldig uit, met name in zijn langere teksten, op zoek naar relevantie en zeggingskracht. In het afgelopen jaar heeft hij een reputatie opgebouwd als criticaster van met name de defaitistische elementen in de voorstellingen van Johan Simons. Hillaert eiste in meerdere stukken een vruchtbaarder opstelling van theatermakers.
donderdag 29 juni Chris Keulemans
Chris Keulemans is publicist, ervaren interviewer en voormalig directeur van het debatcentrum 'de Balie'. In Vrij Nederland schrijft hij gevoelige, persoonlijke en tegelijk dienstbare reportages en essays. Ook hij heeft meer dan eens de behoefte aan een nieuwe, samenbindende ideologie opgemerkt. We zijn nieuwsgierig naar wat volgens hem de verschijningsvormen en herkomst van die behoeftes zijn.
zondag 2 juli Menno van der Veen
Menno van der Veen is programma-maker bij het debatcentrum 'de Balie'. Dit najaar maakt hij daar een serie programma's over de gebeurtenissen die het morele kader van onze generatie gevormd hebben.